Επιστροφή στα στοιχεία του άρθρου [Εικόνα - Εις την βρύσιν της μονής] Μεταφόρτωση Μεταφόρτωση PDF