Επιστροφή στα στοιχεία του άρθρου [Εικόνα - Η μίς Ισαδώρα Δούγκαν μετά των μαθητριών της] Μεταφόρτωση Μεταφόρτωση PDF