Επιστροφή στα στοιχεία του άρθρου [Εικόνα - Η ίασις του τυφλού] Μεταφόρτωση Μεταφόρτωση PDF