Επιστροφή στα στοιχεία του άρθρου [Εικόνα - Ο νέος Σουλτάνος Μωάμεθ Ε΄ μεταβαίνων εις το πρώτον προσκύνημα] Μεταφόρτωση Μεταφόρτωση PDF