Επιστροφή στα στοιχεία του άρθρου Επιστολαί προς την «Πινακοθήκην» Μεταφόρτωση Μεταφόρτωση PDF