Επιστροφή στα στοιχεία του άρθρου Η γαλλίς εν τη τέχνη Μεταφόρτωση Μεταφόρτωση PDF