Επιστροφή στα στοιχεία του άρθρου Το φιλολογικόν και καλλιτεχνικόν 1915 Μεταφόρτωση Μεταφόρτωση PDF