Επιστροφή στα στοιχεία του άρθρου [Εικόνα - Χωρικαί μητέρες: εν Ελλάδι] Μεταφόρτωση Μεταφόρτωση PDF