Επιστροφή στα στοιχεία του άρθρου [Εικόνα - Σάμος: αρχαίον άγαλμα] Μεταφόρτωση Μεταφόρτωση PDF