Επιστροφή στα στοιχεία του άρθρου [Εικόνα - Δεδεγάτσς: η καείσα συνοικία υπό των Βουλγάρων] Μεταφόρτωση Μεταφόρτωση PDF