Επιστροφή στα στοιχεία του άρθρου [Εικόνα - Σχολή τυφλών: τυφλοί μαθηταί γυμναζόμενοι] Μεταφόρτωση Μεταφόρτωση PDF