Επιστροφή στα στοιχεία του άρθρου Από το συναξάρι του Χριστιανού οδοιπόρου (Legendes) Μεταφόρτωση Μεταφόρτωση PDF