Επιστροφή στα στοιχεία του άρθρου [Εικόνα - Η Ρωσσίς συνθέτις Τουρνάχοβα, θριαμβεύσασα εν Λονδίνω] Μεταφόρτωση Μεταφόρτωση PDF