Επιστροφή στα στοιχεία του άρθρου Η ταν ή επί τας: εν τούτω νίκα Μεταφόρτωση Μεταφόρτωση PDF