Επιστροφή στα στοιχεία του άρθρου [Εικόνα - Το Α΄ πεζικόν Σύνταγμα λαμβάνον διαταγήν να προελάση] Μεταφόρτωση Μεταφόρτωση PDF