Επιστροφή στα στοιχεία του άρθρου [Εικόνα - Παρισινά θεάματα: εις τον κήπον του Λουξεμβούργου] Μεταφόρτωση Μεταφόρτωση PDF