Επιστροφή στα στοιχεία του άρθρου Το φιλολογικόνα και καλλιτεχνικόν 1911 Μεταφόρτωση Μεταφόρτωση PDF