Επιστροφή στα στοιχεία του άρθρου [Εικόνα - Ο κ. Κ. Παπαμιχαλόπουλος διερχόμενος την έρημον της Πετραίας Αραβίας τω 1907] Μεταφόρτωση Μεταφόρτωση PDF