Επιστροφή στα στοιχεία του άρθρου Σχέσεις ονομάτων και πραγμάτων προς άλληλα: ετυμολογία Μεταφόρτωση Μεταφόρτωση PDF