Επιστροφή στα στοιχεία του άρθρου [Εικόνα - Διδασκαλείον νηπιαγωγών: μαθήτριαι της Γυμναστικής σχολής ασκούμεναι εις ελευθέρας ασκήσεις] Μεταφόρτωση Μεταφόρτωση PDF