Επιστροφή στα στοιχεία του άρθρου [Εικόνα - Διδασκαλείον νηπιαγωγών: μαθήτριαι του Διδασκαλείου των Νηπιαγωγών εργαζόμεναι Σουηδικάς χειροτεχνίας] Μεταφόρτωση Μεταφόρτωση PDF