Επιστροφή στα στοιχεία του άρθρου Το γυναικείον κάλλος εν τη τέχνη Μεταφόρτωση Μεταφόρτωση PDF