Επιστροφή στα στοιχεία του άρθρου [Εικόνα - Προ της πύλης της πόλεως] Μεταφόρτωση Μεταφόρτωση PDF