Χορηγοί Περιοδικού

Εκδότης

Εταιρεία των Φιλοτέχνων

Πηγές:

Οι καλλιτεχνικοί σύλλογοι και οι στόχοι του (1880-1910), Ευθυμία Ε. Μαυρομιχάλη, Μνήμων, Τομ. 23 (2001), σελ. 221-267,,’ http://www.mnimon.gr/index.php/mnimon/article/view/712

Η καλλιτεχνική εκπαίδευση των νέων στην Ελλάδα (1836-1945), Μερτύρη Αντωνία, Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς (2000), σελ.249-251, Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας

Εταιρεία των Φιλοτέχνων

Χορηγοί

Η ψηφιοποίηση και δικτυακή διάθεση του περιεχομένου του περιοδικού υλοποiηθηκε στο πλαίσιο του έργου "ΤΗΛΕΦΑΕΣΣΑ" και χρηματοδοτήθηκε από το: