Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Δούκας (Τυπογράφος), Χρ. Α.