Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Ιωάννου, Φίλιππος

 • Τεύχος 29 - Περιεχόμενα
  Η διά το έτος 1851 έκθεσις της επιτροπής συγκειμένης υπό του Πρυτάνεως του Πανεπιστημίου Αρχιμανδρίτου Κ. Μιχαήλ Αποστολίδου και υπό των καθηγητών Κ. Κ. Φιλίππου Ιωάννου, Ι. Βενθύλου, Κ. Παπαρρηγοπούλου και Α. Ρ. Ραγκαβή...
  Λεπτομέρειες  PDF
 • Τεύχος 411 - Περιεχόμενα
  Ποιητικόν και φιλολογικόν διαγώνισμα
  Λεπτομέρειες  PDF
 • Τεύχος 413 - Περιεχόμενα
  Ποιητικόν και φιλολογικόν διαγώνισμα
  Λεπτομέρειες  PDF
 • Τεύχος 508 - Περιεχόμενα
  Θεοδώρου Π. Ροδοκανάκη φιλολογικός αγών ήτοι κρίσις της κατά την στ΄ αυτού περίοδον σταλείσης φιλολογικής πραγματείας, ης υπόθεσις είναι«τα της νέας Ελλάδος ήθη και έθιμα, παραβαλλόμενα προς τα της αρχαίας»
  Λεπτομέρειες  PDF