Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Νικούσιος, Παναγιώτης

  • Τεύχος 427 - Περιεχόμενα
    Του γεγονότος διερμηνευτού της Οθωμανικής Αυλής η μετά του σοφού οθωμανού Βάνη-Εφέντου, διδασκάλου και ιεροκήρυκος του σουλτάνου Μεχμέτου του Δ΄, τεθρυλλημένη διάλεξις περί της χριστιανικής πίστεως
    Λεπτομέρειες  PDF