Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Παπαρρηγόπουλος, Πέτρος

  • Τεύχος 92 - Περιεχόμενα
    Περί της κατά το 1852 έτος διαχειρίσεως της πολιτικής δικαιοσύνης εν Ελλάδι, και περί του αστυκού αυτής δικαίου
    Λεπτομέρειες  PDF
  • Τεύχος 101 - Περιεχόμενα
    Λόγος εκφωνηθείς τη 20 Μαιου 1854, κατά την επέτειον εορτήν της ιδρύσεως του Πανεπιστημίου Όθωνος: Βασίλειος ο Μακεδών
    Λεπτομέρειες  PDF