Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Σαρίπολος, Νικόλαος Ι.

 • Τεύχος 298 - Περιεχόμενα
  Βιβλιοκρισία
  Λεπτομέρειες  PDF
 • Τεύχος 329 - Περιεχόμενα
  Μελέτη περί των αιτίων δι’α η αρχαία Ελλάς δεν παρήγαγε νομοδιδασκάλους
  Λεπτομέρειες  PDF
 • Τεύχος 345 - Περιεχόμενα
  Σκέψεις επί των θρησκευτικών μελετών προς μόρφωσιν Χριστιανικών αρετών, κτλ υπό Δημητρίου Στ. Μαυροκορδάτου, εν Αθήναις 1861-1864
  Λεπτομέρειες  PDF
 • Τεύχος 363 - Περιεχόμενα
  Περί του κατωτέρου κλήρου και περί εκπαιδεύσεως. Προς τον επί της Παιδείας Υπουργόν (Υπόμνημα)
  Λεπτομέρειες  PDF
 • Τεύχος 364 - Περιεχόμενα
  Περί του κατωτέρου κλήρου και περί εκπαιδεύσεως. Προς τον επί της Παιδείας Υπουργόν
  Λεπτομέρειες  PDF
 • Τεύχος 366 - Περιεχόμενα
  Περί του κατωτέρου κλήρου και περί εκπαιδεύσεως. Προς την επί της Παιδείας Υπουργόν
  Λεπτομέρειες  PDF