Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Παλαιολόγος, Μιχαήλ

  • Τεύχος 338 - Περιεχόμενα
    Ανέκδοτον χρυσόβουλλον περί των παρ` αυτού τη Μ. Εκκλησία δωρηθέντων κτημάτων
    Λεπτομέρειες  PDF