Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Παπαρρηγόπουλος, Κ. Κ.

  • Τεύχος 403 - Περιεχόμενα
    Περί των δύο πολιτικών ακολουθιών της εκκλησίας ημών ήτοι του Ακαθίστου Ύμνου και της Υψώσεως του Σταυρού
    Λεπτομέρειες  PDF