Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Ασώπιος, Κωνσταντίνος

 • Τεύχος 411 - Περιεχόμενα
  Ποιητικόν και φιλολογικόν διαγώνισμα
  Λεπτομέρειες  PDF
 • Τεύχος 413 - Περιεχόμενα
  Ποιητικόν και φιλολογικόν διαγώνισμα
  Λεπτομέρειες  PDF
 • Τεύχος 508 - Περιεχόμενα
  Θεοδώρου Π. Ροδοκανάκη φιλολογικός αγών ήτοι κρίσις της κατά την στ΄ αυτού περίοδον σταλείσης φιλολογικής πραγματείας, ης υπόθεσις είναι«τα της νέας Ελλάδος ήθη και έθιμα, παραβαλλόμενα προς τα της αρχαίας»
  Λεπτομέρειες  PDF