Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Λαμπρύλλος, Κυριακός

 • Τεύχος 472 - Περιεχόμενα
  Ετυμολογίαι διαφόρων εν διαφόροις γλώσσαις ονομασιών του ανθρώπου μεθ’ ων και τινά περί κυρίων ονομάτων, προσώπων ή εθνών
  Λεπτομέρειες  PDF
 • Τεύχος 493 - Περιεχόμενα
  Ετυμολογίαι διαφόρων εν διαφόροις γλώσσαις ονομασιών του ανθρώπου μεθ’ ων και τινά περί κυρίων ονομάτων, προσώπων ή εθνών
  Λεπτομέρειες  PDF
 • Τεύχος 500 - Περιεχόμενα
  Σχεδιάσματα επί των ετυμολογιών της ελλην. γλώσσης
  Λεπτομέρειες  PDF
 • Τεύχος 362 - Περιεχόμενα
  Περί του νέου ημερολογίου και του καταλλήλου ή μη της παρ’ ημίν εφαρμογής
  Λεπτομέρειες  PDF