Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Βενθύλος, Ι.

  • Τεύχος 29 - Περιεχόμενα
    Η διά το έτος 1851 έκθεσις της επιτροπής συγκειμένης υπό του Πρυτάνεως του Πανεπιστημίου Αρχιμανδρίτου Κ. Μιχαήλ Αποστολίδου και υπό των καθηγητών Κ. Κ. Φιλίππου Ιωάννου, Ι. Βενθύλου, Κ. Παπαρρηγοπούλου και Α. Ρ. Ραγκαβή...
    Λεπτομέρειες  PDF