Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Πρωιός, Ι. Π.

  • Τεύχος 193 - Περιεχόμενα
    Περί της εν Ελλάδι εισαγωγής και καλλιεργείας του ζαχαροφόρου κέγχρου της Κίνας
    Λεπτομέρειες  PDF