Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Σούτσος, Ι. Α.

 • Τεύχος 36 - Περιεχόμενα
  [Άτιτλο]
  Λεπτομέρειες  PDF
 • Τεύχος 86 - Περιεχόμενα
  Λόγος εισαγωγικός του εν τω πανεπιστημείω καθηγητού της κοινωνικής οικονομίας Κ. Ι. Α. Σούτσου, κατά την έναρξιν της χειμερινής εξαμηνίας του 1853-1854 έτους
  Λεπτομέρειες  PDF
 • Τεύχος 111 - Περιεχόμενα
  Εισαγωγικός λόγος του εν τω πανεπιστημίω καθηγητού της κοινωνικής οικονομίας κ. Ι. Α. Σούτσου, κατά την έναρξιν των παραδόσεων της χειμερινής εξαμηνίας του έτους 1854-1855
  Λεπτομέρειες  PDF