Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Μαυρογορδάτος Φ. Α. (μτφρ.),