Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Κ.Φ.,

  • Τεύχος 117 - Περιεχόμενα
    Βιβλιογραφία: το αστυκόν δίκαιον των Ρωμαίων, καθ’ όσον ισχύει νυν εν Ελλάδι, υπό του καθηγητού Πέτρου Παπαρρηγοπούλου
    Λεπτομέρειες  PDF