Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Κουσκούρη Πολυτίμη (μτφρ.),