Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Γ.Α. (μτφρ.),

  • Τεύχος 116 - Περιεχόμενα
    Απόσπασμα εκ της αρχαιολογικής περιηγήσεως εν τη Μικρασία του Δ. Μόρτμαν, επιτετραμμένου των Ανσεατικών πόλεων εν Κωνσταντινουπόλει: έρευναι περί της Σκήψεως
    Λεπτομέρειες  PDF