Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Γεννάδιος Δ. Γ. (μτφρ.),

  • Τεύχος 34 - Περιεχόμενα
    Λεονάρδος Φιλαράς: σοφός Αθηναίος της επτακαιδέκατης εκατονταετηρίδος (Εκ των κριτικών και φιλολογικών Συμμίκτων του Γάλλου Χαρδώνος Ροχεττίου)
    Λεπτομέρειες  PDF