Τεύχος 126

Πίνακας Περιεχομένων

Περιεχόμενα

Ισπανικόν διήγημα: επί Πέτρου του Σκληρού
Αλέξανδρος Δυμάς, Φωκίων (μτφρ.)
PDF
σελ. 121-124
Περί εκπαιδεύσεως
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 125-132
Λόγος: κατά την επέτειον τελετήν του Βασιλικού Πολυτεχνείου (9 Ιανουαρίου 1855) επί της κατά το δέακατον καλλιτεχνικόν έτος εκθέσεως των διαγωνισμών
Λύσανδρος Καυτανζόγλου
PDF
σελ. 132-143
[Εικόνα - Ξυλογραφίας βραβείον Α΄., έργον του Νικολάου Αρμάου]
PDF
σελ. 134
[Εικόνα - Ξυλογραφίας βραβείον Β΄., έργον του Ευαγγέλου Ευαγγελινού]
PDF
σελ. 135
[Εικόνα - Ξυλογραφίας βραβείον Α΄., Αριστ. Ρομπέρτου]
PDF
σελ. 138
[Εικόνα - Ξυλογραφίας βραβείον Β΄, Σπ. Λαμπράκη]
PDF
σελ. 139
[Εικόνα - Ξυλογραφίας βραβείον της τιμής Σ. Γούζελα]
PDF
σελ. 141
Διάφορα
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 143-144
Μελαγχολία
Χ. Α. Παρμενίδης
PDF
σελ. 144