Τεύχος 372

Πίνακας Περιεχομένων

Περιεχόμενα

Τρία μαθήματα περί Ομήρου και του ομηρικού ζητήματος (Εκ των εν τω Εθνικώ Πανεπιστημίω ιστορικών παραδόσεων του καθηγητού κ. Δ. Ν. Βερναρδάκη)
Δ. Ν. Βερναρδάκης
PDF
σελ. 289-295
Εκ της χημείας του καθ’ ημέραν βίου: ο αήρ ον αναπνέομεν
Α. Κ. Χρηστομάνος
PDF
σελ. 295-300
Αβραάμ Λίγκολν
Φ.Α.Μ.
PDF
σελ. 300-303
[Εικόνα - Αβραάμ Λίγκολν]
PDF
σελ. 301
Περί της εν Βραιλα χολέρας
Κλεάνθης Ι. Παππάζογλους
PDF
σελ. 303-307
Μακτάλ ελ Αράμπ ή σφαγείον των Αράβων
Ε. Θ. Μαρουτζής
PDF
σελ. 307-308
Το έκβρασμα των κερατίων ως καφές
Ευρ. Ν. Φραγκούδης
PDF
σελ. 308-310
Εφημερίδες: Σεπτεμβρίου 15, 1865
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 310-311
Διάφορα
Ι. Δε-Κιγάλλας, Καλόγηρος Ν. Α. (μτφρ.)
PDF
σελ. 311-312
Λύσις του εν τω 371 φυλλαδ. γρίφου
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 312
Γρίφος
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 312