Τεύχος 381

Πίνακας Περιεχομένων

Περιεχόμενα

Το εν Αθήναις Οθώνειον πανεπιστήμιον
Φ.Οι. (μτφρ.)
PDF
σελ. 473-476
Η περί ποινής θεωρία του Πλάτωνος
Δημ. Παπαρρηγόπουλος
PDF
σελ. 476-477
Περί της αρχαίας ονομασίας της νήσου Πέτσας
Διομήδης Κυριακός
PDF
σελ. 477-482
Η συνωμοσία των Κουϊρίνων εν Βενετία (Ιστορική μελέτη)
Ι.Π.
PDF
σελ. 482-486
Το νέον έτος
Γ.Α.
PDF
σελ. 486
Αι Εριννύες (Μύθος)
Άγγελος
PDF
σελ. 486-487
Εφημερίδες: Φεβρουαρίου 1, 1866
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 487
Διάφορα
Σ.Β., Φ.Π.
PDF
σελ. 487-488
Λύσις του εν τω 380 φυλλαδίω αινίγματος και του γρίφου
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 488
Παροραμάτων διόρθωσις: φυλλάδιον 380
PDF
σελ. 488
Γρίφος
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 488