Τεύχος 479

Πίνακας Περιεχομένων

Περιεχόμενα

Πλατωνικαί μελέται
Θ. Καρούσος
PDF
σελ. 441-445
Περί Γεωργίου Σταυράκη
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 445-450
Λεξιλογικαί παρατηρήσεις
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 450-452
Ιστορία της εξομολογήσεως
Βολταίρος, Λεβίδης Ν. Δ. (μτφρ.)
PDF
σελ. 452-456
Μις Χόλιγκφορθ (Διήγημα)
Κάρολος Δίκενς
PDF
σελ. 457-459
Περιγραφή της νήσου Φολέγανδρου
Ιωάννης Ν. Κονταρίνης
PDF
σελ. 460-463
Διάφορα
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 463-464