Τεύχος 113

Πίνακας Περιεχομένων

Περιεχόμενα

Το συνέδριον των Φωκών
Παύλος Φεβάλ, Φωκίων (μτφρ.)
PDF
σελ. 285-391
Περί φιλομαθείας: εκ της περί ανατροφής των νεωτέρων Ελλήνων συγγραφής του κ. Α. Παππαζαφειροπούλου
Α. Παππαζαφειρόπουλος
PDF
σελ. 392-396
Ο βορειοδυτικός διάπλους
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 396-407
[Εικόνα - Πλοίον παραχειμάζων εις τας υπερβορείους θαλάσσας]
PDF
σελ. 400
[Εικόνα - Εσκιμώες]
PDF
σελ. 402
Διδακτικά
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 407-408