Τεύχος 465

Πίνακας Περιεχομένων

Περιεχόμενα

Περί μουσικής παρά τοις αρχαίοις Έλλησι
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 161-165
Ιουλία: δράμα εις τρεις πράξεις και εις πεζόν λόγον
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 165-172
Ανέκδοτον χειρόγραφον
Π. Παπαζαφειρόπουλος
PDF
σελ. 172
Ποιήμα
Παρθένιος Ιεροδιάκονος
PDF
σελ. 172-175
Βατραχομυομαχία
Ομηρος, Γ.Ε.Α. (μτφρ.)
PDF
σελ. 175-177
Ο ναός του Σολομώντος
Τ. Θ. Μαρούτζης
PDF
σελ. 177-179
Πρόγραμμα διαγωνισμού περί της εν Ελλάδι παιδείας
Γ. Γ. Παπαδόπουλος
PDF
σελ. 179-180
Πρόγραμμα διαγωνισμού περί ελληνικής γλώσσης
Γ. Γ. Παπαδόπουλος
PDF
σελ. 180-181
Συλλογή λέξεων εν χρήσει εν τε Αιγύλη και Κρήτη
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 181-182
Ποίησις: ο θάνατος του κόμητος Ουγολίνου
Δάντης, Φίλιππος Λούζης (μτφρ.)
PDF
σελ. 183-184
Διάφορα
Φ.Α.Μ.
PDF
σελ. 184