Τεύχος 111

Πίνακας Περιεχομένων

Περιεχόμενα

Ιστορία του τελευταίου ίππου του αυτοκράτορος Ναπολέοντος
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 337-342
Εισαγωγικός λόγος του εν τω πανεπιστημίω καθηγητού της κοινωνικής οικονομίας κ. Ι. Α. Σούτσου, κατά την έναρξιν των παραδόσεων της χειμερινής εξαμηνίας του έτους 1854-1855
Ι. Α. Σούτσος
PDF
σελ. 342-349
Ορνιθοθηρία: εις τας νήσους Φερόας
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 349-351
[Εικόνα - Ονθοφάγοι]
PDF
σελ. 350
Άνθρωποι κερκοφόροι
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 351-352
Περί επιθαλαμίου και υμεναίου: παρά τοις αρχαίοις
Δ. Ι. Μαυροφρύδης
PDF
σελ. 352-355
Περί διδύμου τινός τέρατος
Ι. Δε Κιγάλας
PDF
σελ. 355-356
[Εικόνα - Δίδυμον τέρας]
PDF
σελ. 356
Διάφορα
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 356-358
Αποσπάσματα εκ τινος ανεκδότου λυρικού ποιήματος, «Ο μυστικός έρως» επιγραφομένου
Γ.Β.
PDF
σελ. 358-360