Τεύχος 93

Πίνακας Περιεχομένων

Περιεχόμενα

Σιδία - Μαρία ή Γαλλία και Αφρική
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 551-556
Εισαγωγικός λόγος του καθηγητού της παθολογικής και γενικής ανατομίας εν τω πανεπιστημίω Όθωνος κυρίου Θ. Αφεντούλη
Θ. Αφεντούλης
PDF
σελ. 556-564
Φραγκίσκος Αραγώ
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 564-566
[Εικόνα - Φραγκίσκος Αραγώ]
PDF
σελ. 565
Βιβλιογραφία: βιβλιαράκι
Ν.Δ.
PDF
σελ. 566-572
[Εικόνα - Στέφανος Κανέλος]
PDF
σελ. 570
Περί του φαρνεσίου ταύρου: έτι ολίγα
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 572-573
[Εικόνα - Νόμισμα Θυατειρηνών]
PDF
σελ. 573
[Εικόνα - Δακτυλιόλιθος]
PDF
σελ. 573
Αγγελία: έτος Ε΄ της Πανδώρας
Α. Ρ. Ραγκαβής, Κ. Παπαρρηγόπουλος, Ν. Δραγούμης
PDF
σελ. 573-575
Το σκλαβωμένο το πουλί ερωτάει το πουλί τ’ ασκλάβωτο
Διον. Νεκταρόπουλος
PDF
σελ. 575
Ειδοποίησις
PDF
σελ. 575
Μετεωρολογικαί παρατηρήσεις εν τω αστεροσκοπείω Αθηνών: Αύγουστος 1853
Ιω. Γ. Παππαδάκης
PDF
σελ. 576