Τεύχος 245

Πίνακας Περιεχομένων

Περιεχόμενα

Περί της κατασκευής των ούτω καλουμένων προδομών των γιγάντων: υπό του Μεγαλειοτάτου και φιλομούσου βασιλέως της Δανίας Φριδερίκου του Ζ΄
Κιγάλλας Ιωσήφ Δε (μτφρ.)
PDF
σελ. 97-103
Η νήσος Άνδρος και οι εν αυτή Δυνάσται. (1207-1566): κατά το γερμανικόν του K. Hopf
Νερούτσος
PDF
σελ. 103-113
Δώρα Δ’ Ίστρια
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 113-114
Καρκίνος και Μονομαχία (Διήγησις ιστορική)
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 114-117
Βιβλιογραφία
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 117-118
[Εικόνα]
PDF
σελ. 118
Τη φιλέλληνι καρδία Καρόλου του Λενορμάν
Σ. Λεοντιάς
PDF
σελ. 118-120
Δραματικαί παραφράσεις: υπό Α. Ρ. Ραγκαβή
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 120
Διάφορα
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 120